Niezalogowany
zmień rozmiar:

Elektroniczna rekrutacja uzupełniającej
do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2020/2021
dla kandydatów spoza obwodu.
została zakończona
W sprawie ewentualnych wolnych miejsc proszę kontaktować się z placówką.
       Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz  Bursy Płockiej
dostępne są  na  Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl

Rekrutacja ID: 138; Wersja: 20.158.311.2219 Harmonogram ID: 802;